Cuma , Ekim 28 2016

İnsanın kendi kıyameti nedir

İnsanın kendi kıyameti nedir? Kısaca açıklayınız. Dini bir terim olarak kıyamet, bütün bu alemin yok olması ve bütün canlıların ölümüdür. Bir insan olarak ise kıyameti kendisi ölümüdür. Çünkü ölen insan için artık bu alem bitmiş ve asıl alem olan ahiret hayatı başlamıştır.

Devamını Oku »

Cemaatle namaz kılmak neden tavsiye edilmiştir kısaca

Cemaatle namaz kılmak neden tavsiye edilmiştir? kısaca açıklayınız. Cemaatle kılınan namazların fazileti 27 derece daha fazladır. Cemaatle bir araya gelinir ve sosyal hayatı olumlu yönde etkiler. İnsanlar, komşular bir araya gelir, görüşür ve birbirlerinin tanımış olurlar. Cemaat ile zengin ve fakir ayırımı ortadan kalkmış olur. Cemaat, müslümanlar arasında kardeşlik duygusunu …

Devamını Oku »

La ilahe illallah muhammeden resulullah anlamı nedir

La ilahe illallah muhammeden resulullah anlamı nedir? Bu cümleye kelime-i tevhid denir. Müslümanlar için en kıymetli kelimedir. Bu İslam dininde Tevhid inancını özetleyen bir kelimedir. Anlamı ise, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın resulüdür. Bu kelime ile kişi İslam dinine girmiş olur. Bu bir dua ve zikir olarak da …

Devamını Oku »

Hz Yusuf’un hayatı kısaca

Hz Yusuf’un hayatını kısaca yazınız. Peygamber hakkındaki en sağlam ve güvenilir bilgiler bizlere kuran ve hadislerde gelen bilgilerdir. Yusuf aleyhisselamın hayatı da aynen o şekilde değerlendirilmelidir. Özellikle Beni İsrail peygamberleri hakkında bir çok uydurma bilgiler bulunmaktadır. Hz Yusuf’un hayatı özet halinde: Hz. Yusuf, İsrail oğullarından Yakub (a.s)’ın neslinden gönderilen ilk …

Devamını Oku »

Ahiret hayatı niçin gereklidir

Ahiret hayatı niçin gereklidir maddeler halinde kısaca anlatınız. Ahiret, insanların asıl yaşam yeridir, çünkü bu dünya geçicidir. İnsanlar ve cinler yaptıklarının hesabını vermeleri için gereklidir. İyiler, iyiliklerinin karşılığını almaları içindir. Kötüler, cezalarını çekmeleri içindir.

Devamını Oku »

Peygamberimizin veda haccı hakkında bilgi

Peygamberimizin veda haccı hakkında bilgi kısaca Farz olarak yaptığı ilk ve tek olan haccı, veda haccı olarak bilinen haccıdır. Miladi 632 yılında gerçekleştirilmiştir. Tarihte, insan hakları evrensel beyannamesinin ilkini bu hacda okumuştur. İnsanların en temel hak ve hukukunun temelleri bu hacda atılmıştır. Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini …

Devamını Oku »

Cinler ve insanlar arasındaki benzerlikler

Cinler ve insanlar arasındaki benzerlikler nelerdir? maddeler halinde yazınız. Her ikisi de akıllı varlıklardır İman etmekle mükelleftirler İbadetler, helal ve haramlardan sorumludurlar Müslümanı ve kafirleri vardır Sosyal hayatları vardır

Devamını Oku »

Mescidi nebinin işlevleri nelerdir maddeler halinde

Mescidi nebinin işlevleri nelerdir maddeler halinde yazınız.  Medine’de bulunan peygamber mescidi, asrı saadette sadece namaz kılmak için değil bir çok işlevleri ile müslümanlara faydalı olmuştur. Bu işlevlerinden bazıları kısaca şunlardır: Namazlar kılınır ve ibadetler edilirdi. Dini ve dünyevi ilimler öğretilirdi. Savaşlarda hastane olarak hizmet vermiştir. Bir meclis ve istişare edilen …

Devamını Oku »

Emek çaba rızık helal kazanç kavramları

Emek çaba rızık helal kazanç kavramlarını kısaca açıklayınız. Emek: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüne denir. Çaba: Bir konuda gayret ve fedakarlıkta bulunmaktır. Rızık: Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir. Helal kazanç: Dinin emrettiği helal dairede çalışıp kazanmaya denir.

Devamını Oku »

Davud peygamberin dini nedir

Davud aleyhisselamın peygamberin dini nedir? Davud aleyhisselamın dini Musa aleyhisselamın dini olan Yahudiliktir. Ona gelen Zebur kitabı da Tevratın bir bölümü olarak daha sonra eklenmiş ve kabul edilmiştir. Cenab-ı Hak Hz. Davut’a “Zebur” ismindeki mukaddes kitabı göndermiştir. Zebur 4 büyük kitaptan biridir. Zebur, yüz elli süredir ve içinde hiç hüküm …

Devamını Oku »

Abdest hangi durumlarda alınır

Abdest hangi durumlarda alınır? Maddeler halinde açıklayınız. Abdest almak farz, vacip ve sünnet olmak üzere farklı hükümleri vardır. Abdestin mutlaka alınması gereken durumlar ise 3 yerdir. Namaz kılmak için Tavaf yapmak için Kuranı ellemek için.

Devamını Oku »

Hz Muhammed’in mucizeleri nelerdir

Hz Muhammed’in mucizeleri nelerdir? örnekler verir misiniz. Mucize, insanı karşısında çaresiz bırakan olağanüstü olaylara denir. Dini bir terim olarak mucize, Allah’u tealanın peygamberlerine verdiği ve insanların iman etmesinin sağlanmasına yarayan olaylara denir. Peygamberimiz aleyhisselamın yüzlerce mucizeleri vardır. Buunlardan bazılarını kısaca yazalım. Hz. Muhammed’in Mucizeleri: Kuranı Kerim en büyük mucizesidir Miraç …

Devamını Oku »

Ayet ne demektir kuranda kaç ayet vardır

Ayet ne demektir kuranda kaç ayet vardır? Ayet, dini bir terimdir. Lügatte kullanılan manasında ayet, delil ve işaret anlamındadır. Dini ıstılahta ise ayet, kuranı kerimdeki sureleri bölümlere ayıran cümlelere denir. Her ayet bir işaret ile biter ve diğer ayet başlar. Kuranı kerimde 6666 ayet vardır.

Devamını Oku »

Bedevi nedir kısaca

Bedevi nedir kısaca anlatır mısınız kısaca. Bedevi, çöllerde yaşayan ve geçimini genellikle hayvancılık yapan ve çadırlarda yaşayarak geçimini sağlayan kimselere denir.  Bir diğer açıklaması ise göçebe ve Arap göçebesi demektir.   Bedeviler çöllerde yaşadıkları gibi çöl yakınlarındaki bozkırlarda da yaşarlar. Deve, koyun ve keçi, yetiştirdikleri başlıca hayvanlardır. Çoklukla sütten yapılmış yiyeceklerle …

Devamını Oku »

Tevekküle 5 örnek

Tevekküle 5 örnek verir misiniz. Tevekkül, her türlü tedbiri aldıktan sonra işini Allah’a havale etmek demektir. Tevekküle şu örnekler verilebilir: Sınava çalıştıktan sonra Allah’a havale etmek Kapıyı kilitledikten sonra Allah’a havale etmek Rızık için çalıştıktan sonra Allah’a havale etmek Araba sürünce dikkatli olup Allah’a tevekkül etmek Hayvanının korunmasını sağladıktan sonra …

Devamını Oku »

Kur’an-ı kerim’in özellikleri nedir

Kur’an-ı kerim’in özellikleri nedir? maddeler halinde yazınız. Arapça dilinde indirilmiştir. Hz. Muhammed aleyhisselamın en büyük mucizesidir. Kıyamete kadar kalacak olan en son kitaptır. Allah tarafından korunan ve asla değiştirilemeyecek olan kitaptır. 114 sure ile 6666 ayeti kerimden meydana gelmiştir. İlk inen sure Alak ve son inen sure ise Nasr suresidir.

Devamını Oku »

Aleviler namaz kılarmı

Aleviler namaz kılar mı? Kurana ve Hz. Muhammed aleyhisselama iman eden herkes Müslümandır buna aleviler de dahildir. Bu şekilde iman eden aleviler de namazlarını kılarlar. Ancak bazı Alevilerin namaz kılmadığı da bilinmektedir. Namazı inkar etmek küfür, ama inkar etmediği halde ihmal eden ve kılmayanlar günahkar olur.

Devamını Oku »

Rab kavramının anlamı nedir

Rab kavramının anlamı nedir kısaca açıklayınız. Rab, terbiye eden anlamına gelir. Dini bir terim olan rab, çoğunlukla tanrı yani ilah ve tapılan manasında kullanılmaktadır. İslam dininde yegane ilah yani Rab, ancak Allah’tır. Fatiha suresinde geçen Ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur: O alemlerin Rabbidir.

Devamını Oku »

Rızık nedir kısaca tanımı

Rızık nedir kısaca tanımını yazınız. Rızık genellikle dini bir terim olarak kullanılmaktadır. Rızık, insanın nasibi olan gıda, besin ve bütün elde ettiği kaynaklara denir. Bir diğer açıklaması ise, Allah’ın insan ve bütün canlılara verdiği ve kendisi ile hayatlarını devam ettirdikleri nimetlerdir.  

Devamını Oku »

Ömür nedir kısaca

Ömür nedir kısaca yazınız. Ömür, insanın doğumu ile ölümü arasında geçen yaşam süresine denir. Bu kavram tüm canlılar için geçerlidir. Kısa veya uzun ama herkesin belli bir ömrü vardır. İslama göre bu süre ne kısalır nede uzar, bu sürede asla bir değişiklik olması söz konusu değildir.

Devamını Oku »